Menu

11 Cara Mengajarkan Anak Beramal, Berbagi, dan Peduli Terhadap Sesama

Cara Mengajarkan Anak Beramal, Berbagi, dan Peduli Terhadap Sesama- Sekolah Prestasi Global

Salah satu tanggungjawab sebagai warga tua mengajar kanak-kanak bagaimana melakukan keadilan. Kepentingan amalan dibayar dalam ayat Al-Quran dan Hadis.

"Dan melaksanakan doa, membayar zakat dan bersandar dengan orang yang bersandar."

(QS. Al-Baqarah ayat 43)

 mengajarkan anak untuk beramal sejak dini.

Baca selengkapnya : https://www.prestasiglobal.id/cara-mengajarkan-anak-beramal-berbagi-dan-peduli-terhadap-sesama/

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.