Menu

Blog posts : "bersyukur dengan cara beramal adalah"

11 Cara Mengajarkan Anak Beramal, Berbagi, dan Peduli Terhadap Sesama

Cara Mengajarkan Anak Beramal, Berbagi, dan Peduli Terhadap Sesama- Sekolah Prestasi Global

Salah satu tanggungjawab sebagai warga tua mengajar kanak-kanak bagaimana melakukan keadilan. Kepentingan amalan dibayar dalam ayat Al-Quran dan Hadis.

"Dan melaksanakan doa, membayar zakat dan bersandar dengan orang yang bersandar."

(QS. Al-Baqarah ayat 43)

 mengajarkan anak untuk ber…

Read more

1 blog post

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.